Où nous sommes

Holiday Residence
Localita Sant'Elmo
09040 Castiadas CA - Sardegna, Italia

Tel. +39 070 995123
Mob. +39 335 7447327
booking@santelmoresidence.it

Distances principales

Résidence Sant’ Elmo
Résidence Sant’Elmo Distance de Cagliari: 54 Km.
Résidence Sant’Elmo Distance d’Olbia: 254 Km.

Il Borgo Porto Corallo
Il Borgo Porto Corallo Distance de Cagliari: 70 Km.
“Il Borgo Porto Corallo” Distance d’Olbia: 232 Km.

Villas Costa Rei
Villas Costa Rei Distance de Cagliari: 61 Km.
Villas Costa Rei Distance d’Olbia: 253 Km.